CHÀO MỪNG CÁC BẠN DẾN VỚI DIỄN DÀN LONG KIẾÑ

ID của Admin : huynhlinhcuong là 293268
Soạn tin SMS VNM 293268 gửi 8785 để ủng hộ long kiến
Chấp nhận mạng: Vinaphone, Viettel, Mobifone

CLICK NGAY DĂNG KÝ THÀNH VIÊN


•———————No¹•————

Theme Tết Tân Mão 2011

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

default Theme Tết Tân Mão 2011

Bài gửi  Admin on Wed Feb 09 2011, 08:15

giao diện theme


code :

.col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
.col-600 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
.row-920 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}

.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
.row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}

.col-150 a , .col-600 a , .row-760 a, .row-920 a {text-decoration:none;}

.rc_hd,
.rc_hd div,
.rc_bd,
.rc_bd .rc_bc,
.rc_ft,
.rc_ft div
{background:transparent;border-style:none;}

#blast .rc_hd, #blast .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail {background:transparent;border-style:none;height:35px;}

#gallery_list .rc_bc .bd,
#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar,
#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .bd,
#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .hd,
#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar button,
#gallery_list .rc_bc .hd .titlebar .hd select {background:transparent;}

#photo_enlarge .rc_bc .bd,
#photo_enlarge .ft,
#blog_compose .rc_bd .rc_bc .bd .actionbar .bd button,
#photo_enlarge
#photo_comment_list,
#photo_enlarge
#photo_comment_list .bd,
#photo_enlarge .rte_fieldset,
#photo_enlarge .photo-comment
{background:transparent;}

#friend-list .mod-tag-friend-list,
#friend-list .mod-tag-friend-list .ft,
#friend-list .mod-tag-friend-list .bd{background:transparent !important;}

#profile_highlight #profile_nav{background:none;}
#profile_highlight .yui3-menuitem-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-menuvisible{background:none;}

body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery,
body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://img718.imageshack.us/img718/4037/topnewf.jpg) center 0px no-repeat;}
#head {background:transparent;height:510px;}

html{background:#ffffff url(http://img718.imageshack.us/img718/6887/midnew.jpg) top center fixed;}

#ft{background:transparent;font-size:0px;}
#ft{background:transparent url(http://img696.imageshack.us/img696/1150/botnew.jpg) no-repeat center;height:282px;}

.col-150 .rc_hd {background:transparent ;}
.col-150 .rc_bd, .col-150 .rc_bd .rc_bc{background:transparent;}
.col-150 .rc_ft {background:transparent;}

.col-150 .rc_bd div.rc_bc,
.col-150 .rc_ft div,
.col-150 .rc div ,
.col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent;}

#blog_title{display:none;}
#blast .rc_bc .bd {font-weight:bold;font-style:italic;font-size:100%;text-decoration:blink;color:#BA0000;}
#profile_highlight .nickname a {font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}

#comment_new h2 {font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}
#article_new h2 {font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}

.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li, .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .folder-icons .icon ul li {background:none;}
.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{background:transparent url(http://img267.imageshack.us/img267/9298/ngandongx.png) no-repeat bottom center;border-style:none;}

#profile_highlight .backhome {
background:transparent url(http://a.imageshack.us/img196/8656/1home.png) no-repeat scroll center center;display:block;height:50px;}
#profile_highlight .backhome a{display:block;height:50px;font-size:0px;}

#ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}
.yuimenubar{border-style:none;}
#ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;}
#ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}
.yuimenubar .bd ul.first-of-type #yui-gen0{background:transparent;}

.yuimenubarnav .yuimenubaritem{border:none;}
#blogsearch {display:none;}
#ysm_bottom {display:none;}
#ygma{background:transparent;}

.yuimenubarnav .yuimenubaritem {border-right:none;border-color:#FF0000;}
.yuimenubaritemlabel {border:none;}
.first-of-type a, #ygmatop a, .ygmabg, #ygmasrchbtn{color:#FF0000;}
.first-of-type li:hover{background:transparent;}
.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent;}
.first-of-type a:hover{color:#FF0000;text-decoration:none;}
.menu .bd, .yuimenu ul{border-style:dashed;border-color:#FF0000;}

.yuimenubar {padding:5px 30px 0px 240px;}

#ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}
.yuimenubaritemlabel-selected a{color:#FFFFFF!important;}
.rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;}
.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent url(http://img57.imageshack.us/img57/8099/70629786.png);color:#FFEF00;}

#blogsearch span.btn .ygmasrchbtn {display:none;}
.ygmasrchquery {display:none;}
#ygma{background:transparent;}

#bd .col-600 .mod_all .hd .titlebar h2 {font-size:0;}

#article_list_module .rc_hd {background:transparent ;}
#article_list_module .rc_bd {background:transparent;}
.pagination {background:transparent;}
.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent;}
#article_list_module .rc_ft {background:transparent;}

.rte_btn img{}
.rte_toolbar {text-align:center;}
.cmt-mod-alist .add-comment em.buttons input{height:26px;text-align:right;font-weight:bold;background:url(http://img442.imageshack.us/img442/855/nutluuhuycopy.gif) no-repeat;}

#bd .rte_toolbar{text-align:center;}
#bd .rte_toolbar {
background:transparent url(http://img694.imageshack.us/img694/6560/toolbarh.jpg) repeat scroll left center;height:162px;}

.cmt-mod-alist .comments-listing .hd, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul {background:transparent;border-style:none;}
.cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;}

.hd .titlebar .hd h2{text-align:center;font-size:15px;}

#comment_new .bd ul li cite {font-size:0;}a:hover {text-decoration:none;text-decoration:none;font-weight:bold;background-image:url(http://img94.imageshack.us/img94/552/phaohoa.gif);}

.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:0 10px 10px 10px;}


#blogsearch{display:none;}

#ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}
.yuimenubar{border-style:none;}
#ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;}

.mod-alist-summary-bd .thumbnail img {width:140px;height:140px;border:1px solid #FF0000;}
.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail {float:left;width:142px;background:transparent url(http://img208.imageshack.us/img208/2449/aadf.jpg) no-repeat center!important;height:142px;padding:4px;border:solid #FF0000;border-width:1px 1px 1px 1px;}
.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .content {float:right;width:415px;height:54px;text-align:justify;border:0px;padding:8px;}
.more-posts .mod-alist .mod-alist-tagsbar .trackbacks-comment {float:right;padding:10px 0px 0px 0px;color:black;}
.mod_all .rc_bd .bd ul.users li {width:110px;border:1px dashed #FF0000;}
.mod_all .rc_bd .bd ul.users li .avatar img {width:106px;height:110px;padding:1px;border-bottom:1px dashed #FF0000;}
.mod_all .rc_bd .bd ul.users li .alias {}

.col-600 .mod_all .rc_bd .rc_bc{width:600px;padding:0 0 0 10px;}
#blast .rc_bd .rc_bc{width:auto;}

.mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full {
width:620px;}
.cmt-mod-alist #comments-listing.expanded .bd {
width:580px;}
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd{height:600px;}
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd:hover{height:auto;}

#comments-listing ul{height:50px;}
#comments-listing ul:hover{height:auto;}

#comment_new .rc_bd .rc_bc .bd{height:450px;}
#comment_new .rc_bd .rc_bc .bd:hover{height:auto;}


#bd .col-150 .mod_all .hd .titlebar h2 {font-size:0;}

.col-150 .rc_hd {background:transparent url(http://img638.imageshack.us/img638/8449/homeux.png) no-repeat center bottom;height:50px;}
#article_new .rc_hd {background:transparent url(http://img830.imageshack.us/img830/6312/baimoi.png) no-repeat center bottom;height:50px;}
#folder .rc_hd {background:transparent url(http://img827.imageshack.us/img827/996/thumuc.png) no-repeat center bottom;height:50px;}
#statistic .rc_hd {background:transparent url(http://img84.imageshack.us/img84/9786/thongke.png) no-repeat center bottom;height:50px;}
#friendlist_module .rc_hd {background:transparent url(http://img513.imageshack.us/img513/9255/banbeq.png) no-repeat center bottom;height:50px;}
#comment_new .rc_hd {background:transparent url(http://img375.imageshack.us/img375/2373/binhluanl.png) no-repeat center bottom;height:50px;}
#profile_highlight .rc_hd {background:transparent url(http://img638.imageshack.us/img638/8449/homeux.png) no-repeat center bottom;height:50px;}
#calendar .rc_hd {background:transparent url(http://img441.imageshack.us/img441/1272/lichk.png) no-repeat center bottom;height:50px;}
[/left][list=1][*]
avatar
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 543
Join date : 01/01/2011
Age : 30
Đến từ : an giang

Xem lý lịch thành viên http://longkien.mess.tv

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết