CHÀO MỪNG CÁC BẠN DẾN VỚI DIỄN DÀN LONG KIẾÑ

ID của Admin : huynhlinhcuong là 293268
Soạn tin SMS VNM 293268 gửi 8785 để ủng hộ long kiến
Chấp nhận mạng: Vinaphone, Viettel, Mobifone

CLICK NGAY DĂNG KÝ THÀNH VIÊN


•———————No¹•————

Code Index giao diện Tết

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

default Code Index giao diện Tết

Bài gửi  Admin on Sun Jan 16 2011, 14:04

Surprisedcode:


<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Lời đầu tiên cho phép Thế Nghĩa</title>
</head>

<body bgcolor="#000000">

<script language="JavaScript">
<!-- IE4+, NS4+, NS6 Fireworks script
CL=new Array('#ff0000','#00ff00','#ffffff','#ff00ff','#ffa500','#ffff00','#00ff00','#ffffff','#ff00ff')
CL2=new Array('#ffa500','#00ff00','#FFAAFF','#fff000','#fffffF')
Xpos=130;
Ypos=130;
I='#00ff00';
C=0;
S=5;
H=null;
W=null;
Y=null;
NS4=(document.layers);
NS6=(document.getElementById&&!document.all);
IE4=(document.all);
A=14;
E=120;
L=null;
if (NS4){
for (i=0; i < A; i++)
document.write('<LAYER NAME="nsstars'+i+'" TOP=0 LEFT=0 BGCOLOR='+I+' CLIP="0,0,2,2"></LAYER>');
}
if (NS6){
window.document.body.style.overflow='hidden';
for (i=0; i < A; i++)
document.write('<div id="ns6stars'+i+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;height:2px;width:2px;font-size:2px;background:'+I+'"></div>');
}
if (IE4){
document.write('<div id="ie" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < A; i++)
document.write('<div id="iestars" style="position:absolute;top:0;left:0;width:2px;height:2px;background:'+I+';font-size:2px"></div>');
document.write('</div></div>');
}
function Fireworks(){
H=(NS4||NS6)?window.innerHeight:window.document.body.clientHeight;
W=(NS4||NS6)?window.innerWidth:window.document.body.clientWidth;
Y=(NS4||NS6)?window.pageYOffset:window.document.body.scrollTop;
for (i=0; i < A; i++){
if (IE4)L=iestars[i].style;
if (NS4)L=document.layers["nsstars"+i];
if (NS6)L=document.getElementById("ns6stars"+i).style;
var F = CL[Math.floor(Math.random()*CL.length)];
var RS=Math.round(Math.random()*2);
L.top = Ypos + E*Math.sin((C+i*5)/3)*Math.sin(C/100)
L.left= Xpos + E*Math.cos((C+i*5)/3)*Math.sin(C/100)
if (C < 110){
if (NS4){L.bgColor=I;L.clip.width=1;L.clip.height=1}
if (IE4||document.getElementById)
{L.background=I;L.width=1;L.height=1;L.fontSize=1}
}
else{
if (NS4){L.bgColor=F;L.clip.width=RS;L.clip.height=RS}
if (IE4||document.getElementById){L.background=F;L.width=RS;L.height=RS;L.fontSize=RS}
}
}
if (C > 220){
C=0;
var NC = CL2[Math.floor(Math.random()*CL2.length)];
I=NC;
E=Math.round(100+Math.random()*90);
Ypos = E+Math.round(Math.random()*(H-(E*2.2)))+Y;
Xpos = E+Math.round(Math.random()*(W-(E*2.2)));
}
C+=S;
setTimeout("Fireworks()",10);
}
Fireworks();
// -->
</script>
<table border="1" width="100%" id="table1" height="532" bordercolorlight="#FFFF00" bordercolordark="#FF0000" bgcolor="#000000">
<tr>
<td style="border-left-style:solid; border-left-width:1px; border-right-style:none; border-right-width:medium; border-top-style:solid; border-top-width:1px; border-bottom-style:none; border-bottom-width:medium" align="justify" rowspan="2" bgcolor="#000000">
<div style="border-left-style: solid; border-left-width: 1px; padding-left: 4px">
<img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="126" height="84" align="left"></div>
</td>
<td style="border-left-style:none; border-left-width:medium; border-right-style:none; border-right-width:medium; border-top-style:solid; border-top-width:1px; border-bottom-style:none; border-bottom-width:medium" align="justify" rowspan="2" bgcolor="#000000">
<p align="center">
<img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
<td style="border-left-style:none; border-left-width:medium; border-right-style:none; border-right-width:medium; border-top-style:solid; border-top-width:1px; border-bottom-style:none; border-bottom-width:medium" align="justify" rowspan="2" bgcolor="#000000">
<img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="100" height="100"></td>
<td style="border-left-style:none; border-left-width:medium; border-right-style:none; border-right-width:medium; border-top-style:solid; border-top-width:1px; border-bottom-style:none; border-bottom-width:medium" align="justify" rowspan="2" bgcolor="#000000">
<img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="100" height="100"></td>
<td style="border-left-style:none; border-left-width:medium; border-top-style:solid; border-top-width:1px; border-bottom-style:none; border-bottom-width:medium" align="justify" rowspan="2" bgcolor="#000000">
<img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="126" height="84" align="right"></td>
<td style="border-left-style:solid; border-left-width:1px; border-right-style:none; border-right-width:medium; border-top-style:solid; border-top-width:1px; border-bottom-style:none; border-bottom-width:medium" align="center" width="114" height="67" bgcolor="#000000" rowspan="2">
<img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="73" height="128"></td>
<td style="border-left-style:none; border-left-width:medium; border-right-style:none; border-right-width:medium; border-top-style:solid; border-top-width:1px; border-bottom-style:none; border-bottom-width:medium" align="center" width="114" height="34" bgcolor="#000000" background="firework2.gif">
<font size="2">
<marquee style="color: #FF0000; font-weight: bold" width="186" height="22">HAPPY-NEW-YEAR-2011</marquee></font></td>
<td style="border-left-style:none; border-left-width:medium; border-right-style:solid; border-right-width:1px; border-top-style:solid; border-top-width:1px; border-bottom-style:none; border-bottom-width:medium" align="center" width="113" height="67" bgcolor="#000000" rowspan="2">
<img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="73" height="128"></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-style:none; border-width:medium; " align="center" width="114" height="33" bgcolor="#000000" background="firework2.gif">
<img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="186" height="76"></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-left-style:solid; border-left-width:1px; border-right-style:solid; border-right-width:1px; border-top-style:none; border-top-width:medium; border-bottom-style:none; border-bottom-width:medium" align="center" bgcolor="#000000" colspan="5">
<font face="Times New Roman"><span style="color: white">Lời đầu tiên cho
phép Thế Nghĩa ( Admin forum yeuk1 ) xin được gửi tới tất cả các thành
viên của diễn đàn nói chung và các Thầy giáo, cô giáo, các Anh chị em
trong lớp tin khóa 1 trường CĐN HÀ NAM nói riêng lời chúc sức khỏe tới
gia đình sang năm mới thật an khang và thịnh vượng.<br>
<br>
---------***---------<br>
<br>
Như vậy là tết sắp đến rồi. Ngoài phố một vài người thì bận bịu chuẩn bị
Noel, một số người khác lo làm ăn để kiếm đồng ra đồng vào sắm tết cho
bằng anh, bằng em, bằng bạn, bằng bè. Có những lúc họ nhàn ngồi suy ngẫm
và nhìn lại một năm qua soi xét thật cẩn thận và tỉ mỉ. Để rồi sang năm
mới họ sẽ quăng đi cái nỗi lo của ngày thường, ném đi cái bất hạnh, xui
xẻo của năm cũ để đón nhận những lời chúc tốt đẹp từ phía người thân và
bạn bè.</span></font><p>
<span style="font-family: Tahoma; color: white"><font size="2"><br>
</font>
</span><span style="font-family: Tahoma; background-color: #FFFFFF">
<font size="4" color="#FF9966">(</font><font size="4">^</font><font size="4" color="#FF00FF">o</font><font size="4">^</font><font size="4" color="#FF9966">)</font><font size="4" color="#FF0000"><br>
</font><font size="4" color="#FF9966">(0)-----</font><font size="4" color="#008080">||</font><font size="4" color="#FF9966">-----(0)</font><font size="4" color="#FF0000"><br>
</font><font size="4" color="#800000">//</font><font size="4" color="#FF0000">-</font><font size="4" color="#800000">\\</font></span></p>
<p><span style="font-size: 14.0pt; font-family: \.VnTime">
<object id="WindowsMediaPlayer2" width="12" height="14" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6">
<param name="URL" ref value="http://tc.v11.cache4.c.youtube.com/videoplayback?ip=0.0.0.0&sparams=id%2Cexpire%2Cip%2Cipbits%2Citag%2Calgorithm%2Cburst%2Cfactor%2Coc%3AU0dYSFJST19FSkNNOF9KTFND&fexp=908602&algorithm=throttle-factor&itag=34&ipbits=0&burst=40&sver=3&expire=1293271200&key=yt1&signature=44C6DDDEB0F9EAA970375E81D14ABC48F5DBC7A3.71D6AC90D3166EA80BCD0B958413DF53E76A4154&factor=1.25&id=f9e60c22a0e9103e&redirect_counter=1">
<param name="rate" value="1">
<param name="balance" value="0">
<param name="currentPosition" value="4.3408659">
<param name="defaultFrame" value>
<param name="playCount" value="90">
<param name="autoStart" value="-1">
<param name="currentMarker" value="0">
<param name="invokeURLs" value="-1">
<param name="baseURL" value>
<param name="volume" value="64">
<param name="mute" value="0">
<param name="uiMode" value="invisible">
<param name="stretchToFit" value="0">
<param name="windowlessVideo" value="0">
<param name="enabled" value="-1">
<param name="enableContextMenu" value="-1">
<param name="fullScreen" value="0">
<param name="SAMIStyle" value>
<param name="SAMILang" value>
<param name="SAMIFilename" value>
<param name="captioningID" value>
<param name="enableErrorDialogs" value="0">
<param name="_cx" value="370">
<param name="_cy" value="370">
</object>
</span></td>
<td style="border-left-style:solid; border-left-width:1px; border-right-style:solid; border-right-width:1px; border-top-style:none; border-top-width:medium; border-bottom-style:none; border-bottom-width:medium" align="center" width="341" bgcolor="#000000" colspan="3">
<span style="font-size: 14.0pt; font-family: \.VnTime">
<object id="WindowsMediaPlayer1" width="345" height="335" align="right" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6">
<param name="URL" ref value="http://v18.lscache8.c.youtube.com/videoplayback?ip=0.0.0.0&sparams=id%2Cexpire%2Cip%2Cipbits%2Citag%2Calgorithm%2Cburst%2Cfactor%2Coc%3AU0dYSFJST19FSkNNOF9KTFND&fexp=908602&algorithm=throttle-factor&itag=34&ipbits=0&burst=40&sver=3&expire=1293271200&key=yt1&signature=B476468E3BCA2CE17B4EC1EFD933D355223D6B94.1D5254174FA24EB96C01DF0FE2C69219E8F0E29C&factor=1.25&id=c06f46df8749a7bf&">
<param name="rate" value="1">
<param name="balance" value="0">
<param name="currentPosition" value="5.0596922">
<param name="defaultFrame" value>
<param name="playCount" value="1">
<param name="autoStart" value="-1">
<param name="currentMarker" value="0">
<param name="invokeURLs" value="-1">
<param name="baseURL" value>
<param name="volume" value="100">
<param name="mute" value="0">
<param name="uiMode" value="full">
<param name="stretchToFit" value="0">
<param name="windowlessVideo" value="0">
<param name="enabled" value="-1">
<param name="enableContextMenu" value="-1">
<param name="fullScreen" value="0">
<param name="SAMIStyle" value>
<param name="SAMILang" value>
<param name="SAMIFilename" value>
<param name="captioningID" value>
<param name="enableErrorDialogs" value="0">
<param name="_cx" value="9128">
<param name="_cy" value="8864">
</object>
</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-left-style:solid; border-left-width:1px; border-right-style:solid; border-right-width:1px; border-top-style:none; border-top-width:medium; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:1px" align="center" bgcolor="#000000" colspan="5">
<span style="font-weight: 700; color: #FF0000; background-color: #FFFFFF">
<font face="Times New Roman">Hãy cùng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất
trong một năm mới an lành tới bạn bè và người thân của mình tại đây---&gt;&gt;</font></span></td>
<td style="border-left-style:solid; border-left-width:1px; border-right-style:solid; border-right-width:1px; border-top-style:none; border-top-width:medium; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:1px" align="center" width="341" bgcolor="#000000" colspan="3">
<b><font color="#FF0000" size="5">
<span style="background-color: #FFFFFF">
<a href="http://thanhlvtn.forumvi.com">Click Here</a></span></font></b></td>
</tr>
</table>

<body bgcolor='#000000' >
<script language="JavaScript">
<!-- IE4+, NS4+, NS6 Fireworks script
CL=new Array('#ff0000','#00ff00','#ffffff','#ff00ff','#ffa500','#ffff00','#00ff00','#ffffff','#ff00ff')
CL2=new Array('#ffa500','#00ff00','#FFAAFF','#fff000','#fffffF')
Xpos=130;
Ypos=130;
I='#00ff00';
C=0;
S=5;
H=null;
W=null;
Y=null;
NS4=(document.layers);
NS6=(document.getElementById&&!document.all);
IE4=(document.all);
A=14;
E=120;
L=null;
if (NS4){
for (i=0; i < A; i++)
document.write('<LAYER NAME="nsstars'+i+'" TOP=0 LEFT=0 BGCOLOR='+I+' CLIP="0,0,2,2"></LAYER>');
}
if (NS6){
window.document.body.style.overflow='hidden';
for (i=0; i < A; i++)
document.write('<div id="ns6stars'+i+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;height:2px;width:2px;font-size:2px;background:'+I+'"></div>');
}
if (IE4){
document.write('<div id="ie" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < A; i++)
document.write('<div id="iestars" style="position:absolute;top:0;left:0;width:2px;height:2px;background:'+I+';font-size:2px"></div>');
document.write('</div></div>');
}
function Fireworks(){
H=(NS4||NS6)?window.innerHeight:window.document.body.clientHeight;
W=(NS4||NS6)?window.innerWidth:window.document.body.clientWidth;
Y=(NS4||NS6)?window.pageYOffset:window.document.body.scrollTop;
for (i=0; i < A; i++){
if (IE4)L=iestars[i].style;
if (NS4)L=document.layers["nsstars"+i];
if (NS6)L=document.getElementById("ns6stars"+i).style;
var F = CL[Math.floor(Math.random()*CL.length)];
var RS=Math.round(Math.random()*2);
L.top = Ypos + E*Math.sin((C+i*5)/3)*Math.sin(C/100)
L.left= Xpos + E*Math.cos((C+i*5)/3)*Math.sin(C/100)
if (C < 110){
if (NS4){L.bgColor=I;L.clip.width=1;L.clip.height=1}
if (IE4||document.getElementById)
{L.background=I;L.width=1;L.height=1;L.fontSize=1}
}
else{
if (NS4){L.bgColor=F;L.clip.width=RS;L.clip.height=RS}
if (IE4||document.getElementById){L.background=F;L.width=RS;L.height=RS;L.fontSize=RS}
}
}
if (C > 220){
C=0;
var NC = CL2[Math.floor(Math.random()*CL2.length)];
I=NC;
E=Math.round(100+Math.random()*90);
Ypos = E+Math.round(Math.random()*(H-(E*2.2)))+Y;
Xpos = E+Math.round(Math.random()*(W-(E*2.2)));
}
C+=S;
setTimeout("Fireworks()",10);
}
Fireworks();
// -->
</script>
</body> <p align="center"> </p>

</body>

</html>
avatar
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 543
Join date : 01/01/2011
Age : 30
Đến từ : an giang

Xem lý lịch thành viên http://longkien.mess.tv

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết